Biến tần 1 pha 220V

Biến tần 0,1KW(1/8HP) SV001IE5-1

Biến tần 0,1KW(1/8HP) SV001IE5-1

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0,2KW(1/4HP) SV002IE5-1

Biến tần 0,2KW(1/4HP) SV002IE5-1

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0,4KW(1/2HP) SV004IE5-1

Biến tần 0,4KW(1/2HP) SV004IE5-1

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0,1KW(1/8HP) SV001IE5-1C

Biến tần 0,1KW(1/8HP) SV001IE5-1C

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0,2KW(1/4HP) SV002IE5-1C

Biến tần 0,2KW(1/4HP) SV002IE5-1C

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0,4KW(1/2HP) SV004IE5-1C

Biến tần 0,4KW(1/2HP) SV004IE5-1C

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0.37KW SV004IC5-1

Biến tần 0.37KW SV004IC5-1

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0,75KW SV008IC5-1

Biến tần 0,75KW SV008IC5-1

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

 Biến tần 1,5KW(2HP) SV015IC5-1

Biến tần 1,5KW(2HP) SV015IC5-1

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 2,2KW(3HP) SV022IC5-1

Biến tần 2,2KW(3HP) SV022IC5-1

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần LS 0,75KW SV008IC5-1F

Biến tần LS 0,75KW SV008IC5-1F

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0.37KW SV004IG5A-1

Biến tần 0.37KW SV004IG5A-1

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0,75KW SV008IG5A-1

Biến tần 0,75KW SV008IG5A-1

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 1,5KW SV015IG5A-1

Biến tần 1,5KW SV015IG5A-1

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ