Biến tần 3 pha 215, 220, 230V

Biến tần 0,2KW SV002IE5-2

Biến tần 0,2KW SV002IE5-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0.4KW SV004IE5-2

Biến tần 0.4KW SV004IE5-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0.1KW SV001IE5-2C

Biến tần 0.1KW SV001IE5-2C

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0.4KW SV004IE5-2C

Biến tần 0.4KW SV004IE5-2C

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0,37KW SV004IG5A-2

Biến tần 0,37KW SV004IG5A-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 0,75KW SV008IG5A-2

Biến tần 0,75KW SV008IG5A-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 1,5KW SV015IG5A-2

Biến tần 1,5KW SV015IG5A-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 2,2KW SV022IG5A-2

Biến tần 2,2KW SV022IG5A-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 3,7KW SV037IG5A-2

Biến tần 3,7KW SV037IG5A-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 4KW SV040IG5A-2

Biến tần 4KW SV040IG5A-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 5,5KW SV055IG5A-2

Biến tần 5,5KW SV055IG5A-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 7,5KW SV075IG5A-2

Biến tần 7,5KW SV075IG5A-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 11KW SV110IG5A-2

Biến tần 11KW SV110IG5A-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 15KW SV150IG5A-2

Biến tần 15KW SV150IG5A-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ

Biến tần 18,5KW SV185IG5A-2

Biến tần 18,5KW SV185IG5A-2

Giá lẻ: Liên Hệ

Giá sỉ: Liên Hệ